viltolycka
Bilmodeller.se Bil Hur gör man om man involveras i en viltolycka?

Hur gör man om man involveras i en viltolycka?

viltolycka

Den här texten beskriver vad en viltolycka är, hur man bör agera direkt efter och framtida konsekvenser.

Vad är en viltolycka?

Vilt står i den här kontexten för vilda djur, alltså sådana man stöter på i naturen och som ej är domesticerade. För dessa djur är bilar och trafik inte betingade, d.v.s de kan inte logiskt koppla samman fenomenen med faror. Vilt kan därför agera på ett sätt som vi människor inte tycker är logiskt. De kan exempelvis springa ut på vägen utan att se sig om. När det sker och en bil kommer nära är en olycka med hög sannolikhet en tänkbar utgång. Bilen kan kollidera med djuret och då är viltolyckan ett faktum.

Viltolycka handlar i den här kontexten om att djuret kolliderar med ett fordon. Generellt sett kan man säga att ju mindre skyddad föraren är desto större är sannolikheten att föraren skadas. En motorcykel/moped ger det lägsta skyddet för föraren medan en lastbil eller buss ger det bästa skyddet. Det finns dock varianser för varje enskild fordonstyp, en viss bil kan ge betydligt mer skydd för föraren än en annan. Ett fordons säkerhet klassificeras i exempelvis mätsystemet Euro NCAP.

Hur bör man agera vid en viltolycka?

Att rädda liv går före att rädda objekt såsom fordonet eller tillhörigheter i bilen. Vuxna kan i allmänhet hjälpa till mer vid en viltolycka än vad barn kan göra. Vissa viltolyckor är lindriga, d.v.s djuret kan dö/skadas medan fordonet och fordonets passagerare är oskadda. Andra är mer svårartade och innefattar ofta personskador.

Vid personskador bör du omedelbart kontakta 112. Under tiden bör du fokusera på att få ut de övriga passagerarna ur fordonet och ge dem första hjälpen så gott som du kan. Det finns bra guider på nätet. Vid lindrigare olyckor kan det räcka med att ringa polisens nummer 114 14 och förklara vad som hänt. De kan skicka ut jägare för att spåra ett skadat djur om du inte är säker på att djuret är avlidet. Att smita från en viltolycka, att du kör bort från ett skadat djur som blir kvar är straffbart.

Relaterade inlägg: