Vad är en trafikförsäkring?


Enligt svensk lag måste alla motordrivna fordon vara trafikförsäkrade. Det finns en mängd andra typer av försäkringar för fordon men just trafikförsäkringen är obligatorisk och måste därmed tecknas av den registrerade ägaren till fordonet. Det gäller så fort fordonet tas ut i trafik eller att man blir ny ägare av fordonet. Fordonet måste ha en trafikförsäkring även om det inte används, har körförbud eller blivit stulet. Man behöver inte teckna en trafikförsäkring om fordonet är avställt, alltså inte körs i trafik.

Trafikförsäkringen är obligatorisk

En trafikförsäkring täcker eventuella skador från olyckor. Detta är en av orsakerna till att trafikförsäkringen är obligatorisk. Det är alltid det fordon som anses ha orsakat olyckan som ska betala för skador, alltså den trafikförsäkring som tillhör det fordon som anses vållande till olyckan. Trafikförsäkringen täcker alltid personskador, men om olyckan har skett med uppsåt eller vårdslöshet såsom rattfylleri kan ersättningen komma att bli mindre än vanligt. Är det flera fordon inblandade i olyckan är det trafikförsäkringen hos den som anses ha orsakat olyckan som betalar för skadorna på de andra bilarna samt eventuella personskador. Om olyckan skadar annans egendom såsom fastighet, postlåda eller lyktstolpe är det trafikförsäkringen som täcker för reparation eller ersättning av dessa.

Omfattar inte skador på det egna fordonet

Trafikförsäkringen omfattar inte skador på det egna fordonet. Den täcker heller inte för skador på egendom som transporteras i fordonet om en olycka sker. Den täcker heller inte skador som kan uppstå vid brand, brottslighet eller olika typer av skadegörelse. Vill man att dessa typer av skador ska täckas av en försäkring måste man teckna detta också. Det finns olika former av försäkringar som ersätter alla möjliga olika skador. Men dessa typer av försäkringar är alltså inte obligatoriska utan man måste själv aktivt söka efter en sådan och teckna den själv.

Omfattar inte skador på det egna fordonet

Numera finns det en mängd olika aktörer som erbjuder bilförsäkringar. I alla dessa ingår det alltid trafikförsäkring just för att denna är obligatorisk. Det är numera tämligen enkelt att jämföra priser och se vilka övriga försäkringar som kan vara lämpliga för just ditt fordon.

Om ett fordon som borde vara trafikförsäkrat inte är det kommer ärendet att automatiskt skickas till Trafikförsäkringsföreningen (TFF). Man kommer då att krävas på en avgift varje dag som fordonet är oförsäkrat. Denna avgift är betydligt högre än vad premien till en trafikförsäkring kostar. Har man missat att teckna en trafikförsäkring får man ganska snabbt ett krav från TFF. Om denna inte betalas kommer ärendet att skickas vidare till inkasso.

Relaterade inlägg: